Zui Qiang Wu Shen

เรื่องย่อ Zui Qiang Wu Shen

หลังจากที่เยี่ยจงนั้นได้ตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้เปลี่ยนไป กำลังภายในของเขานั้นได้หายไป อาจารย์คนสวยก็ไม่อยู่ ในตอนนี้เขาเป็นเพียงขยะของตระกูลเยี่ย ถูกเปลี่ยนตัวคู่หมั่นหมาย เป็นคนพิการไม่สามารถที่จะฝึกวิชาได้ อีกทั้งยังมีหลายคนที่กำลังหมายหัวเอาชีวิตเขาอยู่ ถ้าหากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้าลิขิต มีเพียงแต่ต้องแข็งแกร่งขึ้น ใช้มือของตนไคว่คว้าเอาไว้ เปลี่ยนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้หล้า

ตอนที่อัพเดทเมื่อ
ตอนที่ 1 ขยะตระกูลเยี่ย
ตอนที่ 2 อันตรายที่กร่้ำกราย
ตอนที่ 3 วิชาลมปราณโบราณ
ตอนที่ 4 ขายยันต์
ตอนที่ 5 พลังยุทธ์ก่อเกิดขั้นที่สาม
ตอนที่ 6 การชี้แนะ
ตอนที่ 7 ถ้าหากในตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้น
ตอนที่ 8 งานหมั้นสีเลือด
ตอนที่ 9 เผชิญศัตรูนับร้อย
ตอนที่ 10 ไร้ผู้ต้านทาน
ตอนที่ 11 สิ้นสุดก่อนฟ้าสาง
ตอนที่ 12 ที่สำหรับผู้แข็งแกร่ง
ตอนที่ 13 ผู้ที่มาจากลัทธิแห่งดวงดาว
ตอนที่ 14 ซูหยี่
ตอนที่ 15 พลังอำนาจที่แข็งแกร่ง
ตอนที่ 16 เหนือความคาดหมาย
ตอนที่ 17 ป้ายสะสมวิญญาณและภารกิจสำนัก
ตอนที่ 18 สะสมวิญญาณที่ไม่คุ้มค่า
ตอนที่ 19 ภารกิจระดับสูง
ตอนที่ 20 เขตชิงซาน
ตอนที่ 21 ชุมนุมการประมูล
ตอนที่ 22 แผ่นศิลาประหลาด
ตอนที่ 23 การรวมตัวภาคี
ตอนที่ 24 เทือกเขาชิงเสียน
ตอนที่ 25 คุณชายคงซวี
ตอนที่ 26 หนึ่งกระบวนท่า
ตอนที่ 27 เรื่องน่ารำคาญ
ตอนที่ 28 การรวมตัวของผู้แข็งแกร่ง
ตอนที่ 29 บัวหิมะวิญญาณม่วง
ตอนที่ 30 การปะทะในทันที
ตอนที่ 31 พลังฝีมือของม่อฝานหลง
ตอนที่ 32 เพลงกระบี่ตราประทับ
ตอนที่ 33 สี่ชั้น
ตอนที่ 34 การตัดสินใจที่มิอาจลังเล
ตอนที่ 35 เรื่องน่ารำคาญ[2]
ตอนที่ 36 ช่วยเหลือสาวงาม
ตอนที่ 37 ยอดฝีมือ
ตอนที่ 38 สิ้นสุดการรอคอย
ตอนที่ 39 ร่วมมือ
ตอนที่ 40 เกียรติของยอดฝีมือ
ตอนที่ 41 ทั้งสองฝ่าย
ตอนที่ 42 กระบวนท่าเดียวล้มคู่ต่อสู้
ตอนที่ 43 อับอาย
ตอนที่ 44 ผลประโยชน์มากมาย
ตอนที่ 45 สวรรค์เก้าชั้นและประตูก่อฟ้า
ตอนที่ 46 การต่อสู้อีกครั้งกับม่อฝานหลง
ตอนที่ 47 การรวมตัวอีกครั้งของยอดฝีมือ
ตอนที่ 48 จิ่วเทียนทิ่ (สวรรค์เก้าชั้น)
ตอนที่ 49 ลงมือสังหาร
ตอนที่ 50 เด็กหนุ่มผู้เหย่อหยิ่ง
ตอนที่ 51 อันดับทั้งเก้าคน
ตอนที่ 52 วิญญาณเหลวก่อฟ้า
ตอนที่ 53 สถานที่ตามตำนาน
ตอนที่ 54 การร่วมมือเพียงชั่วคราว
ตอนที่ 55 หุ่นเชิดไม้ต่อสู้
ตอนที่ 56 สถานการณ์อันวุ่นวาย
ตอนที่ 57 โอกาส
ตอนที่ 58 การประลอง
ตอนที่ 59 กลับสำนัก
ตอนที่ 60 ตำหนักภารกิจ
ตอนที่ 61 เรื่องน่ารำคาญมาถึงที่
ตอนที่ 62 เรื่องราวกลายเป็นใหญ่โต
ตอนที่ 63 พักผ่อนชั่วคราว
ตอนที่ 64 เจ้าตำหนัก
ตอนที่ 65 ตำหนักทักษะยุทธ์
ตอนที่ 66 ตำหนักทักษะยุทธ์ชั้นที่สาม