World Controlling God

เรื่องย่อ World Controlling God

ยอดยุทธผู้ทรงพลังนามหลิงเสี่ยวได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ จึงตัดสินใจระเบิดตันเถียนตนเอง เมื่อฟื้นขึ้นเขากลับพบว่าตนเองกลับถูกส่งข้ามโลกมาจุติใหม่ในเมืองศิลาร่วงทวีปซวนหลิง เขาเริ่มใช้ชีวิตใหม่ในร่างของเด็กหนุ่มที่มีชื่อเดียวกันกับเขา เจ้าของร่างเดิมเคยเป็นอัจฉริยะแห่งตระกูลหลิง ทว่าวันหนึ่งกลับถูกลอบทำร้ายจนเส้นลมปราณเสียหาย และตกอยู่ในสภาพพิการวรยุทธเช่นเดียวกับบิดา อย่างไรก็ตาม หลิงเสี่ยวไม่ได้มาตัวเปล่า ในสมองของเขายังจดจำวิชายุทธต่างๆที่เคยเรียนรู้ในชีวิตก่อนหน้ามาด้วย — นี่คือจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูวรยุทธของหลิงเสี่ยว และเรื่องราวสู่ยอดยุทธที่สามารถควบคุมโลกทั้งใบไว้ในกำมือ!

ตอนที่อัพเดทเมื่อ
ตอนที่ 1 พ่อลูกผู้พิการ