Immortal and Martial Dual Cultivation

เรื่องย่อ Immortal and Martial Dual Cultivation

จุดสูงจุดสุดของการฝึกฝนคือการเป็นอมตะ พุ่งเข้าไปเลยไม่ต้องกลัว ใช้พลังเข้าต่อสู้เพื่อปกครองโลก วีรบุรุษก็ต้องยอมสยบ เปลี่ยนลมฟ้าอากาศได้ตามใจนึก เซียวเฉินได้ซื้อ ‘รวมวิธีแห่งการฝึกยุทธ’ ไม่นานเขาก็เข้าสู่โลกเทียนหวู่ซึ่งเป็นโลกแห่งพลังยุทธ เขาหลอมยา สร้างยันต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญสร้างอาวุธ แล้วฝึกฝนวิชาวิญญาณมังกรสงครามสีครามที่ไม่เคยพบเห็นมาหลายพันปี นี่เป็นเรื่องเล่าขานตำนานการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่